Slik fungerer klimakalkulatoren

En rekke faktorer er med på å bestemme klimaavtrykket ditt – alt fra matvaner og forbruk, til hvordan du reiser og hvilke varmekilder du har hjemme. Klimakalkulatoren gir deg en score basert på valgene du tar i hverdagen.

Når du har svart på spørsmålene som stilles i kalkulatoren, sitter du igjen med et tall. Dette tallet viser antall kilo karbondioksid-ekvivalenter (CO2e) du slipper ut.

Her er svarene på hvordan de ulike kategoriene bestemmer klimaavtrykket ditt

Energien du bruker for å få varme i boligen, varmt vann og lys og annen elektronikk til å fungere: Hvilken type bolig du bor i, størrelsen på den og hvor mange du bor sammen med avgjør energibruken. I tillegg sier alderen på boligen eller når den sist ble totalrenovert noe om hvor mye varme den tar vare på. Hvilken varmekilde du bruker betyr mye for resultatet. Ulike varmekilder slipper ut ulik mengde CO2e per kWh. Du som fortsatt varmer boligen med olje kommer dårligst ut. 

  • Mat: Kalkulatoren antar at dine matvaren er som gjennomsnittsnordmannen.
  • Forbruk: Hvor mye du tjener gir et estimat på hvor store klimagassutslipp du har i forbindelse med forbruk av varer og tjenester. Du fyller inn inntekten til husholdningen før skatt, og skatten trekkes automatisk fra.
  • Transport: Distansen fra hjemmet til skole eller jobb bidrar til å tegne et bilde av hvor mye du må reise i det daglige. Du fyller antall kilometer én vei, og kalkulatoren ganger det med to. Du fyller også ut hvordan du reiser resten av uka. Jo færre dager i uka du reiser alene med bensin- eller dieselbil, dess bedre blir resultatet. Feriereiser har også stor påvirkning på avtrykket ditt. Kalkulatoren regner med at du reiser like ofte og like langt på ferie som gjennomsnittsnordmannen.
  • Drift til offentlige tjenester: Denne kategorien fordeles likt på alle nordmenn.

Klimakalkulatoren er laget i et samarbeid mellom Enova og Ducky. På Ducky.no sine nettsider kan du registrere deg og regne ut klimaavtrykket ditt med en mer avansert klimakalkulator.