Tilskudd for energitiltak i nybygg

Skal du flytte inn i en nybygget bolig? Gjør ett eller flere energitiltak, og få pengestøtte gjennom Enovatilskuddet.

For å ha krav på støtte gjennom Enovatilskuddet må du dokumentere hvilket energitiltak som er gjort, og når du kjøpte det. Du har bare krav på tilskudd for tiltak du registrerer innen 18 måneder etter at kjøpet ble gjort.

Har du ingen fakturaer eller kvitteringer på energitiltakene i nybyggprosjektet? For at Enova skal kunne vurdere om du har rett på støtte, må du derfor sende:

  • kontrakt mellom deg og utbygger.
  • leveransebeskrivelse. Denne skal vise hvilket energitiltak som er installert og totalkostnad for tiltaket.
  • bankbilag eller oppgjørsoppstilling som viser at du har betalt kontraktsummen. Datoen for betaling av selve boligen må ikke være eldre enn 18 måneder. 

Ved registrering av energitiltak med denne type dokumentasjon, må du benytte skjemaet som heter «Registrering nybygg». 

Fra og med 1.6.2019 kan du ikke lenger få støtte til tiltak i nye leilighetsbygg og andre boliger i utbyggingsprosjekt, hvor tiltaket inngår i kontrakt og leveranse fra utbygger.

Har du eller utbyggeren ambisiøse og innovative planer ut over dagens byggeforskrifter, kan du søke støtte til ambisiøse nybygg-prosjekter. I slike tilfeller må du søke og få et tilsagn før du setter i gang med prosjektet. 

Har du flere spørsmål om energitiltak i nybygg? Enova svarer deg gjerne. Send e-post, chat med oss eller ring oss gratis på 800 49 003.

Disse energitiltakene gir deg tilskudd i nybygg

Publisert 16.01.2017