Rehabilitering til plussenergi kontorbygg i Bærum.

Rehabilitering til plussenergi kontorbygg ved Powerhouse Kjørbo i Bærum. Bygget skal produsere mer energi i livsløpet enn energi brukt til bygging og drift unntatt strøm til utstyr for leietakere. Totalkonseptet fokuserer på bygningskropp, tekniske installasjoner og lokal produksjon av energi

Prosjekteier

Kjørboparken AS

Interiørbilde av interntrapp som også er avtrekkssjakt. Foto: Tove Lauluten.

Fasader med brent kledning. Foto: Tove Lauluten

Teknologileverandører

 • Skanska, Snøhetta, SAPA Building Systems, Asplan Viak, Multiconsult og ZEB
 • Skanska Norge AS
 • Hubro, Stokkan lys
 • Systemair, Sunpower, Bærum Byggmontering, KlimaControl, Johnsen Control, Thermocontrol AS, SAPA Building Systems

Teknologisk innovasjon

 • Lav energibruk til bygning, gjenbruk av materialer, bedre isolering og tetthet enn passivhusnivå, innovative fasadeløsninger
 • "State of the art"  belysnings- og styringssystem
 • Energieffektivt hybrid ventilasjonsanlegg
 • Energiproduksjonen dekker energi til bygging og drift  (solceller, varmepumpe og spillvarmeutnyttelse)

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsbygg og signalbygg
 • Spin-off fra Powerhouse Alliansen og ZEB
 • Viktig kompetansebygging for aktører, rådgivere, produsenter og leverandører
 • Master- og doktorgrader ved NTNU tilknyttet prosjektet
 • Flere presentasjoner på kurs og konferanser; ZEB-konferansen, Enovakonferansen, VVS-dagene, m.fl.
 • Etablert omfattende nettverk med teknologileverandører for å utvikle bedre løsninger for plussenergibygg

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs rehabilitering til plusshus i livsløpsperspektiv globalt, og første norske som inkluderer bundet energi

Videre utvikling og videre spredning

 • Relevant for all fremtidig norsk rehabilitering og nybygg
 • Spesielt interessant for rehabilitering i kalde områder
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og konvertering, og reduserte klimagassutslipp
 • Nasjonalt og internasjonalt anerkjent demonstrasjonsprosjekt, har gjennomført svært mange omvisninger
 • Løsningene følges opp i driftsfasen. Aktuelle teknologi-leverandører er involvert