Rehabilitering av Wergelandsveien 7 i Oslo

Rehabilitering av Wergelandsveien 7 i Oslo; Reduksjon av reell energibruk i næringsbygg gjennom en nyutviklet, innovativ fasade (Qbiss)

Prosjekteier

Wergelandsveien 7 ANS

Enova

Enova

Utsnitt fasade. Foto: Thomas Bjørnflaten/ Nyebilder.no

Vinduer 1. etasje i personalrestaurant. Foto: Thomas Bjørnflaten/ Nyebilder.no

Teknologileverandører

 • Trimo

Teknologisk innovasjon

 • Fasadesystem med inntil 7 lag glass/aluminium i et rammeverk, benyttet 6 lags glass
 • Økt isolasjonseffekt ved refleksiv isolasjon og kammeroppdeling for tettfelt
 • Qbiss er en ny elementfasade med svært gode U-verdier i forhold til tykkelsen
 • Trykkutjevningssystem reduserer påvirkninger fra fysiske krefter, spes. temperaturvariasjoner og trykkendringer

Kompetanseutvikling

 • Bygget vil stilles til disposisjon for visninger
 • Utbyggere, entreprenører og arkitekter vil dra nytte av læring fra prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge, fasadeløsningen er blitt implementert to steder i Europa (Slovenia og Spania)

Videre utvikling og videre spredning

 • Det globale markedspotensialet bedømmes stort, søker beregner ringvirkningene av prosjektet til å være 19,55 GWh/år (estimater på landsbasis for 2015) ved å velge denne løsningen
 • Fasadeløsningen er presentert for flere prosjekter og utbyggere, og i ulike fora med fokus på energi og miljø
 • Paneler med integrert solcelleteknologi og åpningsbare felt under utvikling
 • Organisasjon for spredning av kompetanse og etablering av nye prosjekter
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, samt reduserte klimagassutslipp