Nytt Barne- og ungdomssjukehus trinn 2

Barne- og ungdomssykehus på passivhusnivå, 90 % transparente solceller integrert i glassfasade, borebrønner til kombinert varme- og kjøleproduksjon

Prosjekteier

Helse Bergen HF

Teknologileverandører

 • Leverandør ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig løsning med mål om lavt energibehov (passivhusnivå)
 • Installasjon av 90 % transparente solceller i glassfasader
 • Utvidelse av eksisterende varmepumpeanlegg til oppvarming og kjøling
 • Fokus på varmgjenvinning i alle ledd inkl. tappevannsoppvarming i eksisterende sentralblokk

Kompetanseutvikling

 • Energiløsningene vil få stor oppmerksomhet internt i Helse Vest
 • Betydelig læringseffekt for involverte aktører
 • Prosjekteier vil legge til rette for visninger
 • Det planlegges utstrakt informasjonsspredning lokalt og nasjonalt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av 90 % transparente solceller i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale nasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering
 • Relevant for andre sykehusbygg og også andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp