Lavenergi logistikkbygg i Trondheim

Torgård lavenergi logistikkbygg i Trondheim med en energieffektiv løsning for porter (72 stk), fornybar energiproduksjon basert på vind og sol, lagring av energi samt salg av overskuddsvarme til områdets nærvarmenett

Prosjekteier

Posten Norge AS

Foto: Posten Bring

Foto: Posten Norge

Foto: Posten Norge

Foto: Posten Norge

Dronefoto av logistikkbygget. Foto: Ingar Norvik.

Dronefoto av logistikkbygget. Foto: Ingar Norvik.

Modell av lavenergi logistikkbygg i Trondheim. Illustrasjon: Ingar Norvik.

Teknologileverandører

 • Hørmann AS
 • Solcellespesialisten AS
 • Wen AS
 • Torgård Energi AS

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig konsept bestående av et solcelleanlegg, vindturbin, bufferbatteri, og autonome gatelys
 • Lokal energiproduksjonen dekker 100% av energi til elektrisk flåte av kjøretøy samt til bruk i bygget
 • Overskuddsvarme leveres til områdets felles nærvarmenett, og ved behov kjøpes overskuddsvarme fra andre deltakere i nærvarmenettet

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg vurderes å få stor oppmerksomhet lokal/nasjonalt
 • Erfaring fra spesielt lokal fornybar energiproduksjon vs energilagring av strøm og forsyning av el-bilflåte, energiutveksling på området og til dels også hurtigportløsningen.
 • Involverer flere aktører enn tradisjonelle byggeprosjekt
 • Visningsanlegg for løsning med egenproduksjon av strøm til egen flåte av elektriske kjøretøy

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Ingen kjente tilsvarende prosjekt innenfor denne byggkategorien med tilsvarende løsninger for energiproduksjon og energiutveksling med andre bygg på området

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale
 • Søker planlegger flere tilsvarende bygg