Innovative energiløsninger i Sluppenveien 17bc i Trondheim

Sluppenveien 17bc i Trondheim oppføres med høye ambisjoner, herunder ligger flere innovative energiløsninger

Prosjekteier

Kjeldsberg Sluppen ANS

Foto: Kjeldsberg Sluppen ANS

Foto: Kjeldsberg Sluppen ANS

Foto: Fagerhult Belysning AS

Foto:Fagerhult Belysning AS

Foto: Fagerhult Belysning AS

Teknologileverandører

 • NCC Construction AS
 • K.Lund AS, Tekniske Ventilasjon AS, Vintervoll AS og Johnson Controls

Teknologisk innovasjon

 • Termodekker for å bedre inneklimaet samtidig som energibruk og effektuttak reduseres
 • Plasstøpte dekker gir mulighet for å øke kapasiteten på energilagring gjennom innstøpte vannrør
 • For tilsatsenergi brukes en kombinert varmepumpe/kjølemaskin for tilførsel av varme og kjøling fra uteluft

Kompetanseutvikling

 • Utprøving og verifisering av termodekke (TABS) i storskala
 • Erfaringer og dokumentasjon fra prosjektet ønskes benyttet i fremtidige byggeprosjekter
 • Gjennomført foredrag i betongforeninger på Gløshaugen
 • Det planlegges kurs i COWI AS
 • Arbeid med en fagartikkel i flere tidsskrifter om prosjektet og konseptet er startet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av TABS-anlegg i Norge, men er brukt en del på kontinentet

Videre utvikling og videre spredning

 • Byggherren oppfatter et slikt konsept som en framtidens løsning
 • Termodekker er i økende utbredelse i Europa
 • Potensiale nasjonalt for redusert energiforbruk
 • Konseptet er under vurdering andre steder av Uponor
 • Resultatene fra Sluppenvegen 17bc kan påvirke salg/markedets interesse for valgte løsninger