Gjønnesjordet

Installasjon av geotermiske brønner og sesonglagring av varme på Bekkestua i Bærum. Varme produsert i solfangere montert på eksisterende tak på to gamle gårdsbygninger

Prosjekteier

Gjønnesjordet AS

Teknologileverandører

 • Gjønnesjordet AS
 • CatchSolar AS
 • ABK AS, Tec Integrate, Green Energy AS

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig og innovativt energisystem
 • Kombinasjon av innmatingsbrønner og separate uttaksbrønner med varmekollektorer etablert i et konsentrisk ringsystem
 • Kombinasjon med varmeakkumulatortank

Kompetanseutvikling

 • Dokumentasjon gjennom måling, analyse og oppfølging av energiflyten i systemet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning som kan gi energieffektivisering
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp