Energieffektivt tilbygg på lagerbygning

Utvidelse av lagerbygning med omfattende tiltak på energiforsyning, avanserte tekniske anlegg og optimal styring av disse

Prosjekteier

Våler Distribusjonslager AS

Fasade. Foto: Jarle Kjelingtveit.

Sluseløsning inn i frys for mindre kuldetap. Foto: Jarle Kjelingtveit.

Fryseloft, servicegang mellom fordampere. Foto: Jarle Kjelingtveit.

Unil skal legge solceller på taket på lagerbygningen på Våler.

Utgående frys, sluseløsning, isolerende sone, temperaturskille mot utgående ramper. Foto: Jarle Kjelingtveit.

Dronefoto av anlegg sett fra vest mot øst. Foto: Brick AS.

Teknologileverandører

 • Peab AS
 • Meter Arkitekter AS
 • Brick AS
 • Johnson Controls Int, Borge Rør
 • Thermoconsult, Multiconsult, Rambøll
 • Fusen AS

Teknologisk innovasjon

 • Kombinasjon av ulike tiltak og høy selvforsyningsgrad av energi; Et av Norges største solcelleanlegg- tilknyttet et enkelt bygg,
 • Godt samsvar mellom produsert og bruk av energi pga store fryseinstallasjoner
 • Utnyttelse av overskuddsvarme fra fryseinstallasjoner

Kompetanseutvikling

 • Forbildeprosjekt innen energibruk og energiforsyning
 • Hyppige befaringer av bygget
 • Det vurderes samarbeid med utdanningsinstitusjon(er)
 • Storebrand Eiendom er inne som eier, og her er mulig kompetanseoverføring

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av løsningen i en lagerbygning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Demonstrasjonseffekt gjennom de involverte aktørene
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering, og økt utnyttelse av fornybar energi