Energieffektivt hotell i Trondheim

Scandic Lerkendal Hotell i Trondheim; energieffektivt hotell på passivhusnivå og helhetlig systemløsning med fokus på behovstyring og regulering, desentral ventilasjon, solfanger, LED-belysning

Prosjekteier

Lerkendal Invest AS

Fasade Scandic Lerkendal.

Scandic Lerkendal.

Scandic Lerkendal ovenfra.

Flyfoto av Scandic Lerkendal.

Teknologileverandører

 • Rambøll Norge AS, Hent AS
 • GK Norge AS, Bravida Norge AS
 • GK Norge AS, K.Lund AS
 • GK Norge AS

Teknologisk innovasjon

 • Sum av mange tiltak med fokus på behovstyring og regulering, målsetting er 50 kWh/m2
 • Desentrale ventilasjonsanlegg, to i hver etasje
 • Solfangere med akkumulering
 • Energigjenvinning fra heis

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsbygg
 • Referanseprosjekt for hotellnæringen
 • Informasjonsspredning gjennom presentasjoner i bransjenettverk og ved konferanser, samt informasjonsbrosjyrer til gjester

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Ikke kjent med at tilsvarende systemløsninger finnes internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Helhetskonseptet er relevant for hotell i Norge
 • Hele eller deler av konseptet er interessant internasjonalt
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Pga redusert byggeaktivitet er flere planlagte prosjekt der deler av løsningene skulle anvendes utsatt
 • Arbeid med en app med informasjon omkring energikonseptet