Energieffektiv kjølesentral i kombinert kontor og butikklokale

Butikk i Trondheim. Integrert design med gjenvinning av spillvarme og kjøling. Innovativt CO2-basert kjøleanlegg som leverer primært kulde til kjølediskene i butikklokalet og sekundært isvann (klimakjøling) til tilknyttete bygningsmasser med meget høy energieffektivitet

Prosjekteier

R. Gjestad AS

Kjølemaskinen med parallellkompresjon plassert i maskinrommet. Foto: Armin Hafner.

Gasskjøler som avgir varmen som ikke kan brukes i bygget om sommeren. Foto: Armin Hafner.

Teknologileverandører

 • SINTEF Energi AS
 • Danfoss
 • enex srl
 • Trondheim Kulde AS

Teknologisk innovasjon

 •  Helhetlig design
 • Integrasjon av et parallellkompresjons CO2 kjøleanlegg med tre temperaturnivå, (AC-kjøl-frys) i et flerbruksbygg

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg med detaljert måling av energibruk
 • Videreutvikling etter Rema Kroppanmarka
 • Oppfølging av SINTEF/NTNU, flere mastergradsstudenter involvert
 • Referanseprosjekt for dagligvarebransjen (KPN-INTERACT)

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Rundt 20 installasjoner implementert globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensielt et konsept som bør brukes i flerbruksbygg (med dagligvarebutikk) med behov for klimakjøling,  oppvarming av tappevann og generell oppvarming
 • Overførbar til flerbruksbygninger med høy energibruk til oppvarming og kjøling, også uten dagligvarebutikk 
 • Prosjektleder oppgir spredningspotensiale til 1000 anlegg i Norge. Globalt kan et slik system brukes i de fleste dagligvarebutikker