Ågotnes energisentral - Hybrid PVT og varmepumpe

Kombinert solcelle og solfanger (PVT) i samspill med væske/vann varmepumpe for grunnvarme fra 40 borehull á 250 m dybde ved Ågotnes utenfor Bergen

Prosjekteier

Fjell kommune eigedom

Teknologileverandører

  • Sillerud AS, EvoTek AS
  • Carrier

Teknologisk innovasjon

  • Løsning hvor solceller og solfangere kombineres i hybride PVT-paneler (PhotoVolatic/Thermal)
  • Optimaliserte driftsbetingelser ved at varmemediet i solvarmekretsen operer lavtemperert i samspill med varmepumpen

Kompetanseutvikling

  • Prosjekteier er positiv til å dele erfaringer og kunnskap fra prosjektet
  • Opparbeides erfaringer ved bruk av teknologien under reelle driftsforhold i Norge

Realisert spredning av teknologi

  • Andre gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Potensiale for spredning til andre type bygg og energisystemer
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp