Postjournal

Nedenfor kan du laste ned de offentlige postjournalene våre for de ti siste ukene.

Postjournalene inneholder oversikt over alle journalførte inngående og utgående brev.

Du bestiller dokumenter fra postjournalen ved å sende krav om innsyn til post@enova.no. Oppgi saks- og dokumentnummer.

OBS: Postjournaler for uke 29 og 30 inngår i postjournal for uke 31.

Pga. ferieavvikling vil det ikke blir lagt ut postjournaler før i uke 32. 

Last ned journaler