Spørsmål og svar fra 5. utlysningsrunde

Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på landstrom@enova.no.

Vi gjør også oppmerksom på at utlysningsteksten ikke vil bli endret fram til søknadstidspunktet, men at både utdyping av og evt. endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar og være en del av utlysningen.

Spørsmål 1: Kan man søke om støtte til å etablere landstrømanlegg på en ny kai hvis det er snakk om å flytte en virksomhet fra en eksisterende kai til denne nye kaien?

Svar 1: Hvis det er snakk om å flytte en konkret virksomhet med tilhørende skipsanløp fra en kai til en annen, kan statistikk fra 2017 fra den tidligere kaien benyttes (forutsatt selvsagt at skipene kan benytte det omsøkte landstrømanlegget, ref. programkriteriene) såfremt det vil være de samme skipene og samme frekvens/liggetider i 2018. Dette må i så fall dokumenteres i søknaden. I den grad man kjenner til ved søknadstidspunkt at det er skip som ikke vil benytte den nye kaien må disse trekkes ut av statistikken som inngår i beregning av kWh-potensialet.

Spørsmål 2: Hvilken støttebrøk (omsøkt støtte/kWh-potensial) hadde det siste prosjektet som fikk støtte i de tidligere utlysningsrundene?

Svar 2: Støttebrøk for siste prosjekt som fikk støtte i tidligere utlysningsrunder: 
• 1. runde: 2,02 kr/kWh
• 2. runde: 2,37 kr/kWh
• 3. runde: 2,75 kr/kWh 
• 4. runde: 3,19 kr/kWh

Grense for støttebrøk fra tidligere utlysningsrunder er ikke førende for hvor vi setter streken i denne runden.