Spørsmål og svar til fjerde utlysningsrunde

Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på landstrom@enova.no.

Vi gjør også oppmerksom på at utlysningsteksten ikke vil bli endret fram til søknadstidspunktet, men at både utdyping av og evt. endringer i utlysningsteksten vil framkomme gjennom spørsmål og svar og være en del av utlysningen.

Spørsmål 1: Hva er det som påvirker støttebrøken, og hvordan få en så god støttebrøk som mulig?

Svar 1: Støttebrøken bruker vi for å rangere de kvalifiserte søknadene i konkurransen. Støttebrøken beregnes slik: omsøkt støtte/godkjent kWh-potensial. Jo lavere brøk, jo høyere prioriteres søknaden. kWh-potensialet er et teoretisk estimat for anleggenes leverte energi forutsatt at alle anløpende skip i 2016 som potensialt kan betjenes av standarden kobles til anlegget. Prosjekter som har en lav omsøkt støtte i forhold til kWh-potensialet når best opp i konkurransen. En måte å få til dette på kan være å redusere støttebeløpet, 75 % er kun en øvre grense for hvor mye støtte vi kan gi. En annen måte å forbedre støttebrøken på er å benytte flyttbare enheter/fleksible kabelløsninger som gjør at flere kaiposisjoner og dermed flere skip kan betjenes av anlegget.