Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Vurderer din havn å investere i landstrømanlegg? Enova er nå ute med en ny konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip ved kai. Frist for å søke støtte på denne utlysningen er fredag 29. mars kl 15:00.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. 

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  
Les utlysningsteksten for å se om du kan få støtte. 

Hvem kan få støtte?

Vi søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten kan utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Søknadsfristen er fredag 29. mars kl 15:00. Enova planlegger å gi tilsagn innen juni 2019. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges. 

Varsle om ny informasjon om utlysningen

Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om utlysningen, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no. Alle spørsmål og svar til utlysningen, samt supplerende opplysninger som er relevante for søkere, blir offentliggjort her. Frist for innsending av spørsmål er onsdag 20. mars. Alle svar skal være lagt ut her senest fredag 22. mars

Evaluering av støtteordningen

Dette er den sjuende utlysningsrunden, men det kan bli den siste runden i nåværende form. Enova vil bruke evalueringene til å vurdere hvordan vi best kan bidra til å bygge infrastrukturmarkedet fremover i retning av utslippsfri sjøfart. 

Landstrøm vil fortsatt være et satsingsområde for Enova, men det er for tidlig å si hvordan framtidige støttetilbud blir og når de kommer. Vi anbefaler derfor alle interesserte havner med gryteklare prosjekter som passer dagens ordning om å søke på denne runden. 
​Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess