Spisset støttetilbud for maritim sektor

Installasjon av batterier er et viktig steg for sjøfarten mot lavutslippssamfunnet. For å øke den kommersielle bruken av batterier til sjøs justerer vi støttetilbudet fra 31. oktober 2018.

Å utvikle og ta i bruk utslippsfrie fremdriftssystemer og drivstoff er nødvendig i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med den ledende posisjonen som norske rederier og norsk verfts- og leverandørindustri har globalt, er dette et område hvor Norge har et betydelig potensial for å kunne bidra til utvikling av ny teknologi og nye løsninger som også gir økt verdiskaping for Norge.  

I tillegg til støtte til utvikling og innføring av ny energi- og klimateknologi har Enova også støttetilbudet Energi- og klimatiltak i skip, hvor vi gir støtte til å ta i bruk kjent teknologi som kutter klimagassutslipp og energibruk. Fra og med 31. oktober 2018 er dette tilbudet forbeholdt batteriprosjekter. Tilbudet skifter samtidig navn til Elektrifisering av sjøtransport

Batterihybridisering er allerede med i rundt halvparten av prosjektene Enova så langt har støttet gjennom dette tilbudet. Det er nå så høy aktivitet på batterifronten at Enova ønsker å prioritere slike tiltak for holde oppe momentumet i oppbyggingen av en norsk verdikjede på området.  

Det er viktig å presisere at Enova også etter 31. oktober 2018 kan støtte energieffektiviseringstiltak om bord skip, men altså bare så lenge batterier inngår som en del av prosjektet.  

Justeringen av støttetilbudet trer i kraft 31. oktober 2018. Fram til da kan man fortsatt søke etter dagens kriterier.  

Siste frist for å søke på dagens støttetilbud Energi- og klimatiltak i skip er 30. oktober 2018.

Relevante støttetilbud for maritim sektor: