Søk
LOGG INN
Foto: Norlaks

Setter kurs mot elektrifisert havbruk

Historien om Nordlaks er historien om ukjente farvann. Når verdens første batteri- og LNG-hybride brønnbåt sjøsettes i 2020, er det enda et skritt ut i det uprøvde. Nordlaks trives nemlig best med litt vind i ansiktet. Da er det naturlig å gå i front.

Publisert 5/14/2018

Året var 1989, og laksenæringa var inne i en vanskelig periode. Det var ikke penger å hente her, ble det sagt. Men Inge Berg så noe der ute. Han satset alt på én laksekonsesjon i Vesterålen. Første driftsår hentet han opp 150 tonn. 

Det skulle bli starten på et av Norges største fiskeeventyr.

Foto: Nordlaks

Forutså utviklingen
Nordlaks har alltid satset stort. Da de satte i gang med settefiskproduksjon av smolt, ville de ha kontroll på hele produksjonen. Dermed startet Inge Bergs familiebedrift slakteri og videreforedlingsfabrikk også. Og da deres første brønnbåt kom i 2010, var det verdens største.

Ikke alle skjønte helt hva vi skulle med noe så stort. Vi fikk mange spørsmål, forteller Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Oppdrett AS.

Men så varte det ikke lenge før noen bygget en større brønnbåt. Poenget var aldri bare å være størst, men å se hvilken vei utviklingen gikk. Og det gjorde Inge.

Men bransjen vår er generelt god på å se fremover, og den begynner å se at kostnadene ved gamle energibærere bare vil øke. Vi tror jo at denne satsingen blir lønnsom på sikt.

- Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Oppdrett AS -

Mer enn en dråpe i havet
Nå er det elektrifisering Nordlaks setter kursen mot. Det passer grunntanken deres: Alle ressurser i verdikjeden skal utnyttes.

– Vi har lagt ned mye arbeid i energistyring, som gjenvinning av vann. Og for å utnytte restproduktet fra fisken startet vi en lakseoljefabrikk. Ingenting skal gå til spille, sier Elvegård. 

Han viser til målet om at Nordlaks skal spare en million liter diesel i året bare fra elektrifisering av fôrflåtene. Det arbeidet er godt i gang.

Skjær i sjøen
Å navigere i ukjente farvann krever erfaring med skjær i sjøen. Det har Nordlaks.

– Det har ikke bare vært enkelt å drive produksjon og salg av laks. Biologisk produksjon er i seg selv uforutsigbar, og man kan aldri være trygg på variabler som sykdom, tilvekst og kvalitet. I tillegg kommer svingninger i etterspørsel, handelshindringer og reguleringsendringer, forteller Elvegård.

– Vi har siden oppstarten hatt flere økonomisk svært krevende perioder. Vi har kommet oss gjennom dem, men den perioden med så grønne piler vi har sett de siste tre–fire årene, har ikke vært normalen, sier han.

Redusert miljøavtrykk – effektivisert drift
I 2015 utfordret myndighetene næringa på innovasjon og miljø. De fristet med utviklingstillatelser for å realisere teknologiløftet, og Nordlaks søkte om tillatelse til å bygge tre ulike havfarmer. De ville ta i bruk nytt areal utenfor fjordene. Det fikk de tilsagn om.

Da meldte også behovet seg for ny brønnbåt. Hva gjør vi nå? Den gamle var dieselelektrisk, og vi satt på mye data om både CO2 og NOx. Vi ønsket å redusere miljøavtrykket og effektivisere driften. Valget falt derfor på hybrid LNG, og Enovas kompetanse kom godt til nytte her, forteller Elvegård.

Foto: Nordlaks
Fremtidens vinnere vil være dem som klarer å kombinere alle aspektene av bærekraft: miljø, samfunnsansvar og konkurransekraft.

- Tor Anders Elvegård, direktør i Nordlaks Oppdrett AS -

Fartøyet NSK 4126 står ferdig i 2020, og vil slippe ut betydelig mindre CO2 og NOx enn tradisjonelle brønnbåter. Brønnbåter har store svingninger i effektbehov, og det gjør batterier spesielt egnet fordi de kan ta effekttoppene under krevende operasjoner, såkalt peak shaving.

– Ikke først, men smart
NSK 4126 er verdens første hybrid LNG-brønnbåt. Det synes selvsagt Elvegård er stas.

– Poenget er likevel ikke å være først, men smart. Vi må ta i bruk de beste løsningene. Der har Inge mange ganger vist at han er modig. Men bransjen vår er generelt god på å se fremover, og den begynner å se at kostnadene ved gamle energibærere bare vil øke. Vi tror jo at denne satsingen blir lønnsom på sikt.

Direktøren opplever at hele næringslivet ser seg om etter de mest bærekraftige løsningene for videre utvikling:

– Og bak det ligger det en erkjennelse om at fremtidens vinnere vil være dem som klarer å kombinere alle aspektene av bærekraft: miljø, samfunnsansvar og konkurransekraft.

Derfor er han glad for at havbruksnæringen har tradisjon for å være åpen. Havbruksselskapene ser til hverandre og lærer av hverandre. 

– Det vi ser i havbruksnæringen nå, er unikt. Mange selskaper satser på ulike former for ny teknologi, særlig gjennom ordningen med utviklingstillatelser, men også på andre områder. Det er mange som ønsker å gå i front, sier Elvegård, før han avslutter:

– Det vil hele næringen nyte godt av.

Om prosjektet:
  • NSK 4126 er verdens første hybrid LNG-brønnbåt.
  • Benytter batterier for å ta effekttoppene – peak shaving – ved krevende operasjoner
  • Designes hos NSK Ship Design i Harstad og bygges ved Tersan Shipyard i Tyrkia.
  • Brønnbåten er 84 meter lang og 19 meter bred
  • Båten skal frakte levende laks og ørret, og den er utrustet med den nyeste fiske- og vannhåndteringsteknologien
  • Enova har støttet prosjektet med 3,1 millioner kroner