– Fornuftig energibruk handler om mer enn landstrøm

Spørsmålet om energibruk på en fôrflåte bør handle om mer enn bare hvorvidt du bruker diesel eller elektrisitet. Det sier SinkabergHansens FoU-koordinator Ragnar Sæternes. For før man bygger ut landstrøm for dagens bruksmønster, kan det være fornuftig å se på løsninger for å ta ned forbrukstoppene og effektivisere driften, mener oppdretteren.

SinkabergHansen er slett ikke ukjent med landstrøm, og har elektrifisert to av sine anlegg. Landstrøm er imidlertid ikke et alternativ overalt, av både økonomiske og praktiske årsaker. Kan det likevel finnes løsninger for å redusere dieselforbruk fra fôrflåtene?

Første oppdretter med batteri på fôrflåte

På lokaliteten Klungset i Trøndelag prøver SinkabergHansen som første norske oppdretter noe helt nytt: En batteripakke som lades av generatorene på dagtid gjør det mulig å stenge ned generatorene på kvelden.

– SinkabergHansen er opptatt av miljø og bærekraft, og ønsker å redusere dieselforbruket vårt. Denne batteripakken er et godt eksempel på det, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes (bildet). 

Ragnar Sæternes
Foto: Sinkaberg Hansen AS

Ideen dukket opp da en lokal gründer henvendte seg til oppdretteren og fortalte at han hadde forsøkt seg med batteriløsninger i små skala. SinkabergHansen fattet interesse, og i løpet av idéprosessen ble det etablert et samarbeid mellom gründerbedriften TS Solution og den større aktøren Enoco.

– Vi likte ideen med mindre driftstid på generatorene, og så at her kunne det ligge en rekke positive elementer både med tanke på miljø, støy og behov for vedlikehold, sier Sæternes.

FoU-koordinatoren anslår at de i dag sparer rundt 150 liter diesel i døgnet som følge av batteripakken.

Skal hybridløsninger som batteripakker virkelig komme til sin rett, må man gjøre noe med de store svingningene i energiforbruk på flåten.

- Ragnar Sæternes, FoU-koordinator

Foto: Enova

Energibruken vel så viktig som energikilden

– Gode tider økonomisk i oppdrettsnæringen sammen med andre mer krevende utfordringer gjør at energispørsmål nok ikke er det som får størst oppmerksomhet i næringen generelt, sier Sæternes og legger til:

– Kostnadene relatert til energi blir dessuten som oftest små sammenlignet med andre driftskostnader. Erfaringene fra Klungset viser oss at potensialet for at flere energiprodusenter leverer inn til en batteribank absolutt er til stede, men lønnsomheten for slike investeringer er ikke optimal per i dag.

Når SinkabergHansen fortsetter fokuset på energi, er det derfor med et særlig blikk på energibruken:

– På en flåte er det særlig fôrblåsingen som krever mye energi, og fremover ønsker vi å kjøre innovasjonsprosesser rundt disse storforbrukerne spesielt. Sløsing av energi er ikke bra enten det er diesel eller el, og skal hybridløsninger som batteripakken på Klungset virkelig komme til sin rett, må man gjøre noe med de store svingningene på forbrukersiden.

Vindmøller neste?

Å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi er risikabelt, og det koster – både i penger og tid. For å avlaste noe av risikoen og sørge for at batteriinstallasjonen likevel kunne gjennomføres, ga Enova 315 000 kroner i støtte til prosjektet. Implementeringen har da heller ikke vært fri for

barnesykdommer. SinkabergHansen opplevde i starten blant annet at støy i strømkretsene forstyrret ladesyklusene til batteripakken, og erfarte også at endret driftsmønster på flåta ga effekttopper som styringssystemet ikke opprinnelig var dimensjonert for.

– Endrede forutsetninger er en gjentagende utfordring i næringen vår, fordi innovasjonshastigheten er så stor, sier Sæternes. – Det finnes også relativt lite erfaring med driftssikkerheten for alternative energiprodusenter under driftsforhold à la det du finner ute på ei flåte, så der har vi tråkket opp noen nye spor, både for oss og resten av bransjen.

Men ferden ut i upløyd mark er ennå ikke over for oppdretteren, forsikrer FoU-koordinatoren:

– Vi vil vurdere tilsvarende batteriløsninger på flere av flåtene våre når vi har kommet lenger med tiltak på forbrukssiden. Batterier gjør det jo også mulig å utnytte vindmøller, solceller og lignende. Dette er også noe vi vurderer fremover.

Foto: Enova