Ny teknologi i industri og anlegg

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Vi er avhengig av at flere nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene kommer ut på markedet. Innovasjon av ny energi- og klimateknologi må skje både raskere og i større monn enn i dag.

Dette teknologiløftet er mulig, men vi har sett at det er behov for en større verktøykasse for å dyrke fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. Derfor har Enova lansert flere nye støtteprogrammer.

Veien for en ny teknologi er lang og kronglete, og nå kan Enova hjelpe prosjektene videre flere steder på veien:

• Vi går tidligere inn i innovasjonsløpet og kan støtte pilotanlegg i industrien

• Vi kan gi betingede lån til demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

• Vi kan støtte inntil 50 prosent av merkostnadene ved å ta i bruk innovativ energi- og klimateknologi i fullskala (tidligere var makssatsen 40 prosent)

Programstruktur Tekn.utv og M-endring jan 2017.png

Aktuelle støtteprogram