Utnytter fjernvarme til sjokoladepuddingen

TINE gjør sjokoladepuddingen mer klimavennlig.

Som første industrivirksomhet i landet, installerte TINEs dessertanlegg i Ålesund varmepumper som bruker fjernvarme. Løsningen erstatter naturgass og reduserer CO2-utslippet fra anlegget ned til en tredel. 

Meieriet i Ålesund er TINEs spesialanlegg for ultrapasteuriserte produkter – varer som behandles med særlig høy temperatur i produksjonen for å forlenge holdbarheten. 

I denne vareporteføljen finner vi blant annet sjokomelk, sjokoladepudding, kremer, sauser, iskaffe og iste. Varmepumpene fra Single-Phase Power skal levere damp til denne varmebehandlingen. Dampen holder så høy temperatur som 180–190 grader.

Betydelig klimagevinst

Hos TINE Ålesund erstattes fjernvarmen bruk av naturgass og strøm, noe som reduserer CO2-utslippene deres med 66 prosent. Dette tiltaket vil alene innebære 5 prosent reduksjon av TINEs totale utslipp.

– Vi i TINE tar ytterligere skritt i klimavennlig retning. Vi kan produsere med grønnere energi her i Ålesund, og bidra betydelig til lavere utslipp av klimagasser, sier meierisjef Jan Heggem.

Enova har investert 5,8 millioner kroner i Single-Phase Power som leverer teknologien i prosjektet.


Sjekk støtte fra Enova

TINE er en av bedriftene som har benyttet seg av våre tilbud. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i Enovas programmer også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud