Tålmodig satsing ga teknologi-kinderegg

Alcoa Mosjøen har ført opp et pilotanlegg for rensing av avgasser og gjenvinning av spillvarme. AHEX-teknologien som er brukt i anlegget, er utviklet over 10 år i samarbeid mellom Alstom og Alcoa, med betydelig støtte fra Enova.

- For oss er dette miljøteknologiprosjektet et kinderegg. Det er betydelige oppsider på miljøsiden, og i tillegg kan vi spare kostnader og redusere vårt totale kraftforbruk, sier Kai-Rune Heggland, country manager Alcoa Norway.

Teknologien som brukes i anlegget, er utviklet av det globale industrikonsernet Alstom, og testet på anlegget til en av verdens største aluminiumsprodusenter, Alcoa i Mosjøen. Støtten fra Enova er på 7,1 millioner. 

Grønn innovasjon

Teknologien muliggjør flere ting på en gang: Den renser avgasser fra Alcoas anodebakeri, den gjenvinner spillvarme, den omformer spillvarme til energi, og den reduserer energiforbruket til Alcoa.

For oss er dette miljøteknologiprosjektet et kinderegg.
Kai-Rune Heggland, Alcoa Norway

I produksjonen av anoder til aluminiumsproduksjonen, dannes det avgasser. Det har tidligere ikke vært mulig å utnytte denne spillvarmen fra avgassene. Alstom har imidlertid utviklet varmevekslere (HEX’er) som gjør at avgassene nå kan utnyttes – ikke bare til varmeformål, men også til produksjon av elektrisk kraft, som igjen kan føres tilbake i Alcoas interne nett og brukes i anodeproduksjonen.

- For oss i Alstom er det veldig positivt og helt avgjørende å kunne samarbeide med aktører som Alcoa og Enova for å kunne utvikle og teste ledende teknologi, sier Eric Staurset, Country President Alstom Norge.

Ny miljøteknologi med potensial for betydelig klimagevinst

Satsingen på utvikling av miljøteknologi kan med fordel intensiveres. Teknologien i dette prosjektet er et eksempel på dette; den har stor overføringsverdi og kan på sikt bidra til et mer effektivt og renere energiforbruk, og til reduksjon av både nasjonale og globale klimautslipp. 

Totalt skaper norsk industri flere terrawatt spillvarme som potensielt kan gjenvinnes. Gjennom teknologien som er implementert ved Alcoa Mosjøen kan det i fremtiden bli mulig å utnytte en betydelig større del av spillvarmen til kraftproduksjon og til varmeformål.


Sjekk støtteprogrammer innenfor ny teknologi

Enova har egne støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med  ny teknologi innenfor industrien.

Alcoa Mosjøen er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet hos Enova. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i støtteprogrammene også for din bedrift.

Lær mer om Enova tilbud