Satser på energieffektivisering for å øke konkurransekraften

Norske Skog Saugbrugs møter tøffe markedsutfordringer ved å blant annet energieffektivisere tremasseanlegget. Effektiviseringen skal gi økt konkurransekraft.

- Investering i nytt masseanlegg gir økt konkurransekraft gjennom en kraftig energieffektivisering. Vi gjør dette som et ledd i å opprettholde den videre driften ved Saugbrugs. Vi vil takke spesielt Enova som har gitt en vesentlig finansiell støtte til dette prosjektet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

220 millioner

Norske Skog har investert NOK 220 mill i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Det gamle tresliperiet er erstattet av et moderne anlegg, som vil levere tremasse til papirmaskinene til en langt lavere kostnad enn i dag.

Kostnadsbesparelsene består i hovedsak av lavere energi- og celluloseforbruk samt lavere vedlikeholdskostnader. Mer bruk av tremasse i papiret vil også gi bedre kvalitet. Enova har støttet prosjektet med NOK 50 millioner på grunn av den betydelige energisparingen prosjektet gir.  

Et forbilledlig prosjekt

Enova støtter energi- og klimaløsninger som bidrar til redusert energibruk og kutt i klimautslipp. En grønnere industri er en målsetning med støtten som gis. De siste årene har Enova gitt betydelig støtte for å stimulere til tiltak i industrivirksomheter hvor det er forbedringspotensialer.

Fakta om bedriften

Norske Skog Saugbrugs sysselsetter cirka 520 personer. Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 530 000 tonn magasinpapir.

Sjekk støtteprogrammet vårt for energitiltak i industrien

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil gjennomføre energitiltak i industrien.

Norske Skog er en av virksomhetene som har benyttet seg av våre tilbud. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om dette tilbudet