Energiledelse ga store besparelser

Da de innførte energiledelse og kartla energibruken i bedriften, oppdaget de flere muligheter for å spare energi og penger. Nå håper Sibelco Åheim på Sunnmøre å kunne gjenvinne spillvarmen fra produksjonsanlegget.

– Vi ønsket å få oversikt på energiområdet og utvikle oss som bedrift, og vi har lært veldig mye om oss selv i denne prosessen. Vi har fått opp mange flere målere og et energiovervåkingssystem som det er spennende å følge med på. Det er langt mer motiverende å gjøre forbedringer når vi kan måle effektene av forbedringstiltakene og se at vi oppnår besparelser i tråd med det vi har stipulert, sier HMS-sjef Grete Krogenes Brobakke hos Sibelco Nordic på Åheim.

Vil gjenvinne spillvarme

På Åheim produserer Sibelco mineralet olivin, både utørket og tørket. Tørkingen av olivinsand skjer i en roterovn ved bruk av en gassbrenner, og resulterer i mye spillvarme. To store filtervifter trekker i dag ut varmluften og sender den rett ut av anlegget. Dette kan det nå bli en slutt på.

Gjennom energiledelsesarbeidet har vi identifisert flere forbedringsprosjekter som vi nå vil gå videre med.
Grete Krogenes Brobakke, HMS-sjef Sibelco Nordic

– Det største tiltaket vi har avdekket, er muligheten for å gjenvinne varmluften fra filterviftene. Tester har vist at vi kan tilføre spillvarmen tilbake inn på gasstørka, sier Brobakke.

Reduserer kostnader

Energiledelse øker bevisstheten rundt egen energibruk, gjennom at virksomhetene får oversikt over unødvendig forbruk.

– Vi ser at industribedrifter som etablerer energiledelse, typisk reduserer energibruken med rundt ti prosent. Dette merker bedriftene selvsagt også på bunnlinja. Sibelco på Åheim er et stjerneeksempel på hvordan gode prosjekter kan vokse ut av en systematisk kartlegging av energibruken, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.


Fakta om prosjektet

Industribedriften valgte ISO 50001 som energiledelsessystem, og er blitt sertifisert. 

Energiledelsesarbeidet ble samkjørt med tilsvarende prosess hos Sibelco avd. Stjernøy i Alta.