Hasle Linje

Konseptutredningen omhandler oppføring av et tredelt kontorbygg på ca. 35 000 kvm på Hasle. Målet for byggeprosjektet er å ha et energi- og kostnadseffektivt fremtidsrettet bygg som presterer enda bedre enn nybyggene som allerede er oppført i området.

Bygget skal ha høy energi- og miljøprofil, med fokus på innovative løsninger og ny teknologi. Det er satt som mål å oppnå BREEAM-sertifikat Very Good eller bedre. Med riktig materialbruk, optimale løsninger, godt inneklima, lokal energiproduksjon med varmepumper og solceller og lave driftskostnader ønsker man å profilere prosjektet for potensielle leietakere.

Målet med prosjektet er å benytte termisk lagring til å neddimensjonere kjøleanlegg, oppnå redusert investering og samtidig oppnå stor grad av frikjøling og energibesparelse.

Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Höegh Eiendom AS, med AF Energi & Miljøteknikk AS som energirådgiver. Rådgiver VVS, AJL AS og arkitekt ARCASA her også bidratt.

Foto: HasleLinje

Følgende løsninger er planlagt:  

 • Bygningskropp tilfredsstiller krav til passivhus, NS 3701 
 • Lokal energiproduksjon via varmepumper med energibrønner for produksjon av varme og kjøling 
 • Ventilasjon og oppvarming dimensjoneres for lavtemperatur 
 • Solceller på tak 
 • Utrede mulighet for å bygge uten radiatornett til romoppvarming (svært få dager med romoppvarmingsbehov i tette, energieffektive bygg. De kaldeste dagene vil kunne dekkes av økt tilluftstemperatur fra ventilasjonsanlegg) 
 • Omluftsspjeld i ventilasjonsanlegg for oppvarming/kjøling til ønsket temperatur før brukstid 
 • Komfortkjøling besørges ved frikjøling og varmepumper gjennom ventilasjon 
 • Desentralisert ventilasjonsløsning med fullverdig VAV, høyeffektiv varmegjenvinning og lave SFP verdier 
 • Høyeffektive belysningsarmaturer og dynamisk dagslysstyring og behovsstyring 
 • Integrert intelligent styring av tekniske systemer som lys, varme, kjøling, alarmer, ventilasjon 
 • BREEAM sertifikat Excellent eller bedre avhengig av markedet og leietakere. 
 • Taket dekkes med solceller, for å minimere behovet for kjøp av elektrisk energi. 
 • Termisk energilagring for å ta hånd om store effektvariasjoner som oppstår over døgnet 

Les hele sluttrapporten