Bygg og eiendom

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Vil du utforske muligheten til å strekke deg lenger i utviklingen av ny energi- og klimateknologi for fremtidens bygg og områder?

Enova kan gi den økonomiske støtten du trenger for å investere i innovative løsninger som viser hva som er mulig å oppnå i bygg og eiendomsmarkedet.     

Innovasjonen skal være banebrytende og bidra til å flytte byggemarkedet mot lavutslippsamfunnet. Vi ønsker å få demonstrert hva som er mulig å oppnå med helhetstenking, der bygget samspiller med området, energisystemet og lokale transport- og lagringsløsninger.  

Søknadsfrist for 2019: 01.02, 01.06, 01.09, 01.11

Hva får bedriften støtte til?

Du kan få støtte til innovative løsninger i enkeltbygg og områder, samt tiltak som reduserer klimagassutslipp. Tiltakene kan være enkeltteknologier, teknologier i samspill med hverandre og energisystemet og forretningsmodeller knyttet til innovasjon. 

Hvem kan få støtte?

Vi støtter aktører som ønsker å benytte innovative energiløsninger i konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger og som skal investere i prosjektet, eller en teknologileverandør som ønsker å demonstrere nye løsninger i konkrete prosjekter.  

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten gis som investeringsstøtte, maksimal støtteandel varierer fra 30 til 60 % av de godkjente merkostnadene for prosjektet, avhengig av bedriftens størrelse.

Enova støtter kun merinvesteringene knyttet til innovasjonen. Merkostnaden er differansen mellom den ønskede investeringen og den alternative standardløsningen.

Søknadsfrister

Søknadsfrister 2019:

  • 01. februar
  • 01. juni
  • 01. september
  • 01. november Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess