Teleplanbyen: Fra gode tanker til gjennomføring

Teleplan Eiendom ønsker å utvikle Teleplanbyen på Lysaker til å bli en energi- og klimavennlig bydel. Denne skal bestå av energieffektive bygg, fornybar energiforsyning, smartgrid-teknologi og effektutjevning.

– Vi ønsker å utvikle en fremtidsrettet og klimavennlig bydel. Teleplanbyen blir en bydel med sterkt redusert bilbruk, og høyest mulig andel fornybar energiforsyning, sier Jørn Longem, eier og administrerende direktør i Teleplan Eiendom. 

Longem håper at det de lærer fra Teleplanbyen vil få et større nedslagsfelt enn kun deres eget utviklingskonsept.

– Kan vi lagre energien fra solceller på fine sommerdager som hydrogenkraft til bruk senere? Kan vi skape en effektiv energiutjevning for hele bydelen? Med utredningsstøtte går vi fra å ha gode tanker til å kunne gjennomføre. I dag vet vi ikke hvor fornuftig eller lønnsomt dette er for et større område. Utredningen gir oss et mye bedre beslutningsgrunnlag.

Kompetanseutvikling gjennom prosjektet

Jørn Longem peker på teknologiske utfordringer knyttet til lagring av energi og effektutjevninger som et mulig hinder i prosjektet: 

– Kanskje vi mangler teknologien til å gjøre dette til et fornuftig og lønnsomt prosjekt på kort sikt? Vi får uansett en stor mulighet til å heve kompetansenivået i egen organisasjon, og forhåpentligvis få kunnskap som flere kan benytte seg av senere. 

En god kompetansebase er viktig for å lykkes med utredningen, mener Longem: 

– Det betyr å heve kompetansenivået i egen organisasjon, og å samarbeide med andre. Vi bruker Asplan Viak som støttespiller. I tillegg har Bærum kommune egne ressurser til slik byutvikling som vi samarbeider med. Først da kan vi gjøre kostnadsberegninger for ulike konsepter som kan brukes i beslutninger. 

Med utredningsstøtte går vi fra å ha gode tanker til å kunne gjennomføre. I dag vet vi ikke hvor fornuftig eller lønnsomt dette er for et større område. Utredningen gir oss et mye bedre beslutningsgrunnlag.
Jørn Longem, Teleplan Eiendom

Gode forutsetninger for grønne ambisjoner

Longem i Teleplan Eiendom mener man må se all infrastrukturen i sammenheng, og se på gjenbruk, ombruk og deling av energi mellom bygg. De har allerede kompetanse på området, for Teleplan Eiendoms søsterselskap leverer Smart City-tjenester og -produkter. Ambisjonen er å utvikle en bydel hvor innbyggerne ikke behøver å bruke bil for hverdagslige aktiviteter. Forutsetningene er gode i området fordi butikk, natur, jobb, kollektivknutepunkt er i gangavstand. 

– Vi har en beliggenhet der det er mulig å bo med kort vei til jobb, butikk, kystlinje og sjø, parker, og grøntområder. Man trenger ikke bil for å leve, bo og handle i nærområdet. Det er også god tilgang til kollektivtransport som blir enda bedre i nær fremtid. I tillegg legges det til rette for kortreist energi som brukes på en mest mulig fornuftig måte. Slik legges det til rette for at folk kan bo og leve klimavennlig, avslutter Jørn Longem.


Fakta

Gjennom å støtte konseptutredninger ønsker Enova å bidra til at innovative energi- og klimaløsninger blir tatt i bruk når nye områder skal utvikles. 

Prosjekt: Teleplanbyen, Lysaker

Ansvarlig: Teleplan Eiendom

Kontaktperson: Jørn Longem

Støtte fra Enova: 1 000 000 kroner

Byggestart: innen 2019

Les mer om hvordan Enova kan hjelpe deg med støtte til konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg og områder.


Sjekk støtteprogrammet for konseptutredning

Enova har et eget støtteprogram for konseptutredning.

Teleplan Eiendom er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud