Kiwi utforsker nye energiløsninger i butikk

Dagligvarekjeden ser potensialet for fremtiden når de tester ut innovative energiløsninger i sin nye butikk i Akershus. En rekke energitiltak gir store innsparinger – og flere fornøyde kunder.

– Det er viktig at vi prøver ut ny teknologi, for å se hva som fungerer og er mest energivennlig. Med Kiwi Auli er vi i en testfase, der vi har tatt i bruk mange forskjellige energiløsninger, forteller butikkutviklingssjef i Kiwi, Jan Eilif Johansen.

Butikken åpnet dørene i september 2014. Kiwi investerte 7,6 millioner i ny energiteknologi, og prosjektet fikk 3,8 millioner kroner i Enova-støtte.

– Støtten gir oss muligheten til å skaffe verdifull erfaring med de ulike løsningene, som vi kan videreutvikle for fremtiden. Du får et helt annet perspektiv på teknologien når du faktisk jobber med den, sier Johansen.


Halverer energiforbruket

Blant løsningene som gjør energiforbruket til Kiwi Auli 50 prosent lavere enn andre Kiwi-butikker, finner du: 

  • Solcellepaneler på taket. De dekker 1 300 kvadratmeter, og produserer 80 000 kWh årlig.
  • Miljøvennlig kjøl og frys med dører og lokk som holder bedre på kulden. Spillvarmen fra kuldeanlegget brukes til oppvarming.
  • Energibrønner som varmer opp butikken og lagrer overskuddsvarme fra kjøl og frys. Jordvarmen blir også brukt til å smelte snø og is ved inngangspartiet og vareleveringen.
  • Mye dagslys, med Aerogel-vinduer som har god isolasjon. Materialet har faktisk samme U-verdi som veggene i bygget.
  • LED-belysning som automatisk regulerer seg ut fra hvor mye dagslys som kommer inn i butikken.
  • Bygningskropp med passivhusstandard, på grunn av ekstra isolasjon i vegger, tak og gulv.

– Helheten i løsningene er viktig. Vi utnytter mye overskuddsvarme. LED-belysningen sparer energi i seg selv, men at lysstyrken går ned når vi har dagslys gjør besparelsen enda større. At vinduene også har lavt varmetap gjør at vi sparer mer, forklarer Johansen.

Jan Eilif Johansen, butikkutviklingssjef i Kiwi.
 Støtten gir oss muligheten til å skaffe verdifull erfaring med de ulike løsningene, som vi kan videreutvikle for fremtiden.

Bedre inneklima og god atmosfære

Han mener også at energiløsningene øker konkurransekraften utover at de sparer. Butikken går bra, og kundene er fornøyde:

– Mer dagslys og bedre oppvarming gir godt inneklima. Det handler ikke bare om å være miljøbevisst, men om å skape en god atmosfære – både i butikken og ute i markedet.