Gir ekstra kraft til å få gjennomført miljøtiltakene

Rom Eiendom har en bevisst strategi for grønn eiendomsutvikling. Kartleggings- og investeringsstøtten, samt dialogen med Enova har vært viktig i satsningen. Teknisk direktør Lise Kristin Sunsby har jobbet med miljøtiltak i bygg siden 2007. Hun ser store fordeler ved Enovas støtteprogram med kartleggingsstøtte for eksisterende bygg.

Rom Eiendom har en bevisst strategi for grønn eiendomsutvikling. Kartleggings- og investeringsstøtten, samt dialogen med Enova har vært viktig i satsningen. Teknisk direktør Lise Kristin Sunsby har jobbet med miljøtiltak i bygg siden 2007. Hun ser store fordeler ved Enovas støtteprogram med kartleggingsstøtte for eksisterende bygg.

- Det beste med kartleggingsstøtten er den enkle søknadsprosessen. Det er ikke behov for å bruke dyre konsulenttimer for å fylle den ut, det kan selskapet enkelt ta seg av selv, sier Sunsby. Etter et par uker får man svar og kan sette i gang med kartleggingen. Etterpå må man fylle inn hvilke tiltak man har kartlagt, men det er ikke behov for lange rapporter. Enkelt og greit!

Sunsby mener at støtten fra Enova vært viktig for gjennomføringen av tiltaket.

-Jeg har jobbet med miljø hele karrieren. Det å overbevise alle om at det er kjempeviktig med energireduksjon, redusert bruk av miljøgifter og bedre kildesortering av avfall kan være vanskelig. Mange miljøansvarlige lever nok litt alene i bedriften, og kjemper med å få gehør. Om du da får tilsagn fra Enova får du støtte og ekstra kraft i å få gjennomført tiltaket. Det gjaldt også for meg. 

Fra kartlegging til gjennomføring av tiltak

ROM Eiendom benyttet seg av støtteprogrammet for første gang da de skulle gjøre enøktiltak for sin største leietaker Mantena. De så fort behovet for å kartlegge prosessen i forkant, og kartlegging koster penger. 

- For eksempel gjennomførte vi lysprosjektet i Toghallen i Lodalen, der bare rapporten kostet ca. 130 000 kr, forklarer Sunsby. Enovas bidrag på kr 150 000, som ble gitt i støtte for flere kartlegginger, var en viktig grunn til at vi tok oss tid og satte av ressurser til å gjennomføre kartleggingen og finne de beste ENØK-løsningene. 

Kartleggingen resulterte i en videre søknad om investeringsstøtte for tiltak i 15 bygg, med tilsagn om støtte fra Enova på nesten 12 millioner kr. Rom Eiendom har som mål at tiltakene reduserer energibruken vår med over 10 GWh. Et av tiltakene er å konvertere til vannbåren varme med tilkobling til fjernvarme. 

Forretningsmessige fordeler med grønn eiendomsutvikling

Sunsby fremhever at det handler mye om samfunnsansvar. 

-Som statlig aktør skal vi være et forbilde for andre. Samtidig ser vi også de forretningsmessige fordelene. For leietakerne gir enøktiltak en reduksjon i felleskostnader. Tredjepartsklassifisering som BREEAM-NOR med ambisjon om BREEAM-NOR Excellent er på sin side viktig for bygg vi utvikler for å selge videre, da slike klassifiseringer lokker utenlandske kjøperes interesse. Grønn eiendomsutvikling er lønnsomt også når man ser på det med investorens øyne. 

Les mer om kartleggingsstøtten for eksisterende bygg

Enova har et eget støtteprogram for byggeiere som ønsker å kartlegge energitiltak i sine bygg.

Rom Eiendom er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud