Entra: Bedre komfort og mer kontroll etter oppgradering

Bare skjelettet fikk stå igjen da Entra startet oppgraderingen av kontorbygget på Helsfyr i Oslo. Nå har de fått et energismart bygg de er stolte av å leie ut.

Entra bestemte seg for å gå «all in» da de skulle gi et løft til Strømsveien 96, et kontorbygg fra 1987.

– Vi ønsket oss bedre planløsninger, bedre dagslysforhold, nytt fasadeuttrykk, men også energismarte løsninger som bidrar til bedre miljø. Hjelpen fra Enova var viktig for å få til alt dette, sier Fredrik Helmen, prosjektsjef i Entra Eiendom.

Oppgraderingen hadde en prislapp på 250 millioner kroner. Enova ga totalt 3,6 millioner i støtte fordelt på nesten 20 energitiltak – alt fra å isolere rør til å installere nedbørsstyrt snøsmelting.

Fredrik Helmen, prosjektsjef i Entra Eiendom.

Styrer energibruken digitalt

Både tak og vegger har fått betydelig mer isolasjon og mye lavere lekkasjetall. Oppvarmingskilden er ikke lenger strøm og olje – oljefyren er vraket til fordel for en mer miljøvennlig løsning. Nå forsynes kontorlokalene med fjernvarme via et vannbårent system.

Den virkelig store energibesparelsen får Entra ved å ta full kontroll over bygget. Et avansert driftsanlegg hjelper dem med det, forklarer Helmen:

– Det sentraliserte driftsanlegget gjør at alt fra luftmengde til lysnivå kan detaljstyres. Leietakerne får et bedre inneklima, mens driftslederen får en mer givende hverdag. Kommer det klager på dårlig luft eller lav temperatur, kan han enkelt rette problemene ved å kontrollere temperaturen og CO2-verdien i den aktuelle sonen.

Hjelpen fra Enova var viktig for å få til alt dette

Foto: Entra Eiendom

– Tenk helhet!

Entra ASA leier ut cirka 100 kontorbygg i hele Norge. Flere av dem har fått en omfattende energioppgradering de siste årene. Energioppfølgingssystemer er en viktig del av opprustningen, fordi det sørger for at selskapet kan sammenligne energibruken i de ulike byggene.

– Et slikt system gjør det lettere for oss å nå energimålene våre. I Strømsveien 96 er det beregnet at vi etter totalrehabiliteringen vil redusere energiforbruket med 3,7 GWh i året. Dette betyr at vi kan øke leieprisen fordi leietakerne får lavere felleskostnader, sier Helmen.

I slutten av 2016 flyttet Statens Legemiddelverk inn i Strømsveien 96, og Tolletaten følger etter for å fylle resten av kontorlokalene.

– Jeg har vanskelig for å svare på hvilket energitiltak jeg er mest fornøyd med – det er summen av alle som har gitt oss det bygget vi ønsket oss, sier Helmen.

Sjekk støtteprogrammet for eksisterende bygg

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe energitiltak i eksisterende bygg.

Entra AS er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud