Elverum Vekst: Utredningen er et godt spark i baken

Eiendomsselskapet ønsker å utvikle Ydalir i Elverum til å bli et nullutslippsnabolag. Støtten fra Enova er viktig for igangsettingen av prosjektet.

– Utredningsstøtten er et stort spark i baken for å komme i gang med arbeidet. Vi får satt oss sammen og funnet ut om ideene våre er mulige å gjennomføre, forteller prosjektleder Anna-Thekla Tonjer i selskapet Elverum Vekst. – Det er komplekst å utvikle et helt område. Vi må definere muligheter og løsninger innenfor materialer, energi, avfall og transport. 

Bevisst materialbruk, innovative transportløsninger og energieffektivisering

Ydalir skal være framtidens bydel for både miljøet og menneskene som bor der, og planlegges som et nullutslippsnabolag. Elverum Vekst ønsker å skape et engasjerende bomiljø for rundt 2500 mennesker. 

– Vi skal få ned CO2-utslipp og skape en miljøvennlig bydel, men først og fremst skal det være et godt sted for folk å bo, sier Tonjer. – Helt konkret håper vi å oppnå energibesparelser på 25 GWh i året gjennom mer effektiv energibruk, materialer og redusert transport. 

Slik kan nullutslippsnabolaget i Elverum bli seende ut.(Illustrasjonsbilde: Elverum Vekst)

Samspill mellom flere aktører

Selskapet ønsker å involvere så mange aktører som mulig for å komme i mål, noe som også kan by på utfordringer.  

– Vi må jobbe kontinuerlig med samspillet mellom aktørene og å holde engasjementet varmt. Det er jo en lang utbyggingsperiode, understreker Tonjer. – Den største utfordringen blir å enes om løsninger som er bærekraftige både økonomisk og for målet vårt om «det grønne skiftet».

Helt konkret håper vi å oppnå energibesparelser på 25 GWh i året gjennom mer effektiv energibruk, materialer og redusert transport. 

Elverum Vekst arrangerte et arbeidsseminar i oktober 2016 der de la grunnlaget for videre samarbeid med aktører som kan bli involvert i utviklingen. Der var blant annet Eidsiva Nett og Eidsiva Bioenergi, Hedmark trafikk, renovasjonsselskaper, et bredt spekter av folk fra kommuneadministrasjonen, to mindre grunneiere, og utbyggere som har vist interesse. Anna-Thekla Tonjer forteller at de legger opp til flere slike seminarer:

– Nå har vi hatt to dager for at alle skulle få en felles forståelse av hva de ulike aktørene jobber mot. Vi har fire–fem slike arbeidsseminarer frem mot mai. Der diskuterer vi ulike temaer og bestemmer hva vi skal jobbe videre med. 

Elverum Vekst planlegger for lavutslippssamfunnet:

– Det er den retningen vi skal. Nullutslipp er et overordnet mål som vi skal holde i så lenge som økonomisk forsvarlig, avslutter Tonjer.

Sjekk støtteprogrammet for utredningsstøtte

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med konseptutredning.

Elverum Vekster en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud