Eier og leietakere går sammen om å spare energi

ROM Eiendom kartla energiforbruket i byggene sine sammen med leietakerne og driftsleverandørene. Da oppdaget de at de med enkle ENØK-tiltak kunne spare 10 GWh årlig.

– Vi er en statlig aktør, så vi vil ta ansvar og være et forbilde for andre. Men vi er også overbevist om at grønne bygg styrker oss og leietakerne våre. Blant annet reduserer vi kostnadene, sier eiendomssjef i ROM Eiendom, Jan Lutterloh.

Som datterselskap av NSB eier og forvalter de stasjonsbygninger, lokomotivstaller, verksteder og kontorer. For å styrke sin grønne profil, har de satt i gang ENØK-tiltak på til sammen 15 bygg over hele landet.

Det er viktig å involvere de som bruker bygget hver dag, siden de kjenner det godt

Moderniseringen av byggene gir en energibesparelse på 10 GWh hvert år. Til dette har de fått 11,8 millioner kroner i støtte fra Enova-programmet Støtte til eksisterende bygg.

– Søknadsprosessen har vært utrolig enkel, og vi har fått bra oppfølging og god tilgang på rådgivere. Før vi gjennomførte tiltakene fikk vi også støtte til å kartlegge hvilke som lønnet seg, sier Lutterloh.

Identifiserte unødvendig energibruk

Marienborg i Trondheim er et av områdene hvor de har gjort de mest omfattende energitiltakene. Byggene på Marienborg var opprinnelig en lokomotivstall fra 1918, men er i dag kontorlokaler og toghall for leietakeren Mantena. 

ROM Eiendom gikk sammen med sine leietakere og driftsleverandører for å undersøke byggene og identifisere unødvendig energibruk.

– Det er viktig å involvere de som bruker bygget hver dag, siden de kjenner det godt. I tillegg har vi med oss GK Installasjon og Vintervoll Elektro som er profesjonelle. Da har vi et godt grunnlag for å finne de riktige tiltakene, forklarer Lutterloh.


Enøk-tiltakene på Marienborg

Etter kartleggingen har ROM Eiendom:

  • installert varmpepumpe og behovsstyrt ventilasjon i kontorbygget
  • isolert rørene i kontorbygget
  • installert automatisk styring av lys i kontorbygget
  • byttet ut ventilasjonsanlegget og vinduene i toghallen
  • erstattet gamle lysstoffrør med LED-lys i toghallen
  • installert isolasjonsputer i varmeanlegget i toghallen

Sjekk støtteprogrammet for eksisterende bygg

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe energitiltak i eksisterende bygg.

ROM Eiendom er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om tilbudet fra Enova